top of page

About me

Všechna videa

Všechna videa

Z výstavy v Městské galerii v Karlových Varech, únor 2018,

natočeno v Českém rozhlase Plzeň.

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

CZ

V letech 1997-2001 studovala na Střední průmyslové škole keramické

v Karlových Varech.

V letech 2001-2007 studovala v Ústí nad Labem na UJEP,

Fakultu umění a designu

2004 -2017 pedagogická činnost na Střední uměleckoprůmyslové škole

Aktuálně působí jako umělkyně „ na volné noze“.

Pravidelně se účastní mezinárodních sympozií doma i v zahraničí, například Německu, Rakousku, Švédsku, Makedonii, Španělsku, Francii, Polsku…

Zastoupení ve sbírkách soukromých, ve sbírce Galerie Umění Karlovy Vary, dále pak sbírky měst: Prachatice, Hroznětín, Volary, Strumica (Makedonie), Varberg (Švédsko), Noja (Španělsko), Ohrid (Makedonie).

V roce 2023 se stala zakládající členkou skupiny Volaristů, kteří tvoří v konceptu nově vznikajícího Volarismu.

http://volarismus.com/

Samostané výstavy (výběr)

- Junge Kunst, Passau, Germany, 2008

- Diary, Karlovy Vary, Czech Rep., 2009

- A Lenka v říši divů, , Chodov, Czech Rep., 2010

- Die Farbe und die Sünde, Germany, 2010

- Malba, Vřídelní kolonáda, K.Vary, Czech Rep. 2011

- Vary(i)ace 3+1= Porcelán, IGBV,

K.Vary, Czech rep. 2011

- Obrazy a porcelán, Městská galerie, Karlovy Vary, 2018

- Malba, Galerie VEDNEVNOCI, Hodonín, 2019

- Barva/Tvar/ Soulad, České centrum Sofie, Bulharsko, 2020

- Přesahy, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary , 2021

- Dva světy, Galerie u radnice, Tábor, 2022

- Přesahy II. , Galerie zahradní dům, Teplice, 2022

- Malba a hřích, Spa resort Sanssouci, Karlovy Vary, 2023

- Malba a hřích II., Galerie v zahradě, Kolín, 2023

- Mimo to známé, galerie Nová síň, Praha, 2023

stáže

-CHKZ, 2002

-Agrob Buchtal, Německo, 2002

-Atelér fotografie, prof.Pavel Baňka, 2003

-Burg Giebichenstein, Hochschule fur Kuns und Design,

prof.Hubert Kittel,Halle,Německo ,2004

 

 

ocenění

-Vynikající studentský design 2006

-Grand prix mobitex 2007, 3.místo

-Junge Kunst, Passau, Německo, 2008

- Twenties, 2.místo, Brusel Belgie, 2009

- Cena děkana za nejlepší diplomovou práci, 2007

- cena Intersalon, ČR, 2023

DE

In den Jahren 1997-2001 Studium an der Mittleren Kunstgewerbeschule in Karlsbad.

In den Jahren 2001-2007 Studium in Ústí nad Labem (Aussig) an der UJEP, Fakultät Kunst und Design

2004 -2017 pädagogische Tätigkeit an der Mittleren Kunstgewerbeschule

Aktuell Künstlerin „auf freiem Fuß“.

Regelmäßige Teilnahme an internationalen Symposien zu Hause und im Ausland (Deutschland, Österreich, Schweden, Mazedonien, Spanien, Frankreich...)

Vertreten in privaten Sammlungen, in der Sammlung der Kunstgalerie Karlsbad und in den Sammlungen folgender Städte: Prachatice, Hroznětín, Volary, Strumica (Mazedonien), Varberg (Schweden), Noja (Spanien), Ohrid (Mazedonien).

 

 

Einzelausstellungen (Auswahl)

- Junge Kunst, Passau, Deutschland, 2008

- Diary, Karlovy Vary, Tschechische Republik, 2009

- A Lenka v říši divů (A Lenka im Reich der Wunder), Chodov, Tschechische Republik, 2010

- Die Farbe und die Sünde, Deutschland, 2010

- Malerei, Sprudelkolonnade Karlsbad, Tschechien 2011

- Vary(i)ation 3+1= Porzellan, IGBV, Karlsbad, Tschechien 2011

- Malerei, Galerie VEDNEVNOCI, Hodonín, 2019

- Farbe / Form / Harmonie, Tschechisches Zentrum Sofia, Bulgarien, 2020

- Überlappt IGBV, Karlsbad , 2021

 

 

Praktika

- CHKZ, 2002

- Agrob Buchtal, Deutschland, 2002

- Atelier der Fotografie, Prof. Pavel Baňka, 2003

- Burg Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design,

Prof. Hubert Kittel, Halle, Deutschland, 2004

 

 

Auszeichnungen

- Hervorragendes Studentendesign 2006

- Grand prix mobitex 2007, 3. Platz

- Junge Kunst, Passau, Německo, 2008

- Twenties, 2. Platz, Brüsel, Belgien, 2009

bottom of page